Regulamin

REGULAMIN POBYTU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu bez wyjątków.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju hotelowego innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. chyba że Hotel ustali z Gościem indywidualne warunki.
 4. Chęć przedłużenia pobytu powinna być zgłaszana niezwłocznie, najpóźniej na dzień przed ostatnim dniem pobytu.
 5. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja.
 7. W obiekcie i na jego terenie akceptujemy zwierzęta jedynie po uprzednim zgłoszeniu przyjazdu pupila. Pobyt zwierząt jest bezpłatny.
 8. Dokarmianie zwierząt w zagrodach oraz zwierząt domowych zamieszkałych na terenie obiektu jest zabronione.
 9. We wszystkich pomieszczeniach obiektu tj.: w pokojach, domkach, holu, toaletach i klatce schodowej obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU i PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH
  Złamanie zakazu podlega opłacie w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów odświeżenia pomieszczenia oraz usunięcia zanieczyszczeń powstałych na skutek palenia.
  Palenie dozwolone jest JEDYNIE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano, w przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej gość zostanie wydalony z obiektu przez bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody na terenie całego obiektu.
  Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pomieszczeń jak ich utratę.
  W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają prawni opiekunowie.
 12. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też jej istnienia niezwłocznie po zajęciu pokoju i stwierdzeniu szkody w dniu przyjazdu.
 13. Dzieci i młodzież do lat 16 nie mogą poruszać się po terenie obiektu bez opiekuna.
 14. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 50 zł.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazd należący do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 16. Podczas pobytu zabrania się organizowania imprez, zgromadzeń oraz spotkań towarzyskich itp. w pomieszczeniach budynku hotelu poza miejscem do tego wyznaczonym przez obsługę hotelu, po uprzednim ustaleniu warunków z zastrzeżeniem prawa do odmowy.
 17. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 18. Regulamin jest ogólnie dostępny dla Gości – znajdują się na stronie internetowej zajazdu oraz do wglądu w recepcji.
 19. W sytuacjach nie określonych w/w regulaminie obowiązują zasady Kodeksu Prawa Polskiego.