Regulamin pobytu w hotelu Zajazd u George’a

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie15:00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Pokój hotelowy może być przekazywany osobom trzecim jedynie po ustaleniu tego z obsługą.
 4. Chęć przedłużenia pobytu powinna być zgłaszana niezwłocznie, najpóźniej na dzień przed ostatnim dniem pobytu.
 5. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Wszelkie pytania i prośby należy kierować do obsługi obiektu – Osobiście lub telefonicznie pod nr. +48 690 844 800.
 7. Na terenie obiektu akceptujemy zwierzęta jedynie po uprzednim ich zgłoszeniu. Pobyt zwierząt jest bezpłatny.
 8. Dokarmianie zwierząt w zagrodach oraz zwierząt domowych zamieszkałych na terenie obiektu jest nie wskazane.
 9. a) We wszystkich pomieszczeniach obiektu (w pokojach, domkach, holu, toaletach i klatce schodowej) obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU i PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH.
  b) Złamanie powyższego zakazu podlega opłacie dodatkowej w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów odświeżenia pomieszczenia.
  c) Palenie dozwolone jest jedynie na zewnątrz budynku, z dala od okien.
 10. a) Cisza nocna obowiązuje codziennie od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
  b) W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej gość może zostać wydalony z obiektu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.
 11. a) Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie całego obiektu.
  b) Za szkody wyrządzone przez dzieci oraz zwierzęta odpowiadają ich opiekunowie.
  c) Szkoda oznacza zarówno zniszczenie, zabrudzenie, uszkodzenie lub utratę elementów wyposażenia pomieszczeń.
  d) W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy.
  e) O wystąpieniu szkody lub awarii należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 12. Dzieci i młodzież do lat 16 nie mogą poruszać się po terenie obiektu bez opiekuna.
 13. a) Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością.
  b) W przypadku utraty kluczy, Goście zostaną obciążeni kosztami jego wymiany w wysokości 50 zł.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy na parkingu oraz za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 15. Podczas pobytu zabrania się organizowania imprez, zgromadzeń itp. na terenie obiektu bez uprzedniego uzgodnienia tego z obsługą.
 16. W przypadku znacznego naruszenia spokoju, dobra pozostałych Gości lub nie przestrzegania powszechnie uznawanych normwspółżycia społecznego, obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy Gościowi pobytu. Gościowi nie przysługuje wtedy zwrotu pieniędzy.
 17. Regulamin jest dostępny dla Gości w pokojach, na stronie internetowej oraz u obsługi hotelu.
 18. W sytuacjach nie określonych w/w regulaminie obowiązują zasady Kodeksu Prawa Polskiego.
 19. Na terenie obiektu działa system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.